Street Jam 2008

posted on 30 Jul 2008 16:57 by seacon

Seacon Street Jam Thailand championship 2008

รายละเอียด ตามด้านล่างนะครับ

สนใจ ส่งเอกสารได้ที่ ซีคอนสแควร์ หรืออยากสอบถามรายละเอียด

 089-123-1050 นัสครับ

ขอบคุณครับ

edit @ 11 Sep 2008 14:00:31 by Secon Square

Comment

Comment:

Tweet

จากความสำเร็จในการจัดแข่งขัน Thailand Dancing Contest SEACON STREET JAM ในปี 2006
และได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี 2007 ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการ สื่อมวลชน และผู้ชมทุกท่าน ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้มาตราฐานในระดับประเทศว่าเป็นการแข่งขันการเต้น Street Jam ที่ใหญ่ที่สุด และมีมาตรฐานที่สุดในเมืองไทย มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศกว่า 50 ทีม สร้างนักเต้นหน้าใหม่ให้กับวงการการเต้นของเมืองไทยกว่า 400 คน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์จึงได้จัดการแข่งขัน Thailand Dancing Contest SEACON STREET JAM 2008 ขึ้นเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ และช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจในการเต้นมากขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พวกเขาเหล่านั้นยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่วงท่าการเต้นที่แข็งแรง พลิ้วไหว กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับดนตรีที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้โดดเด่นและแตกต่างไปจากทีมอื่นๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความสามัคคีกันในทีม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อดึงดูดความสนใจของกรรมการและผู้ชม

• เป็นครั้งที่ 3 ในการจัดการแข่งขัน STREET JAM ชิงแชมป์ประเทศไทยที่ได้มาตรฐานในระดับประเทศ จึงเป็นที่สนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพิ่มมาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดผู้เข้าชมได้มากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจและรักในการเต้นทุกเพศทุกวัยได้มีเวทีแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการเต้นที่ตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสนาน
• จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 600 คน
• จำนวนผู้เข้าชมงาน 2,000 คน/รอบ
• พ.ท. จัดการแข่งขัน 1,000 ตร.ม.

การเต้น STREET JAM ประกอบไปด้วยรูปแบบการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นการนำเสนอการแสดงในเวลา 4 นาที ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างท่าเต้นยุคเก่า Old School Styles กับท่าเต้นยุคใหม่ New School Styles ที่คิดขึ้นเอง การเชื่อมต่อระหว่างท่าเต้นหนึ่งกับท่าเต้นอื่นๆ การเคลื่อนไหวร่างกาย การลำดับดนตรี การแต่งกาย รูปลักษณ์และสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้ทีมมีความแตกต่างไปจากทีมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างและความสดใหม่ที่ทุกทีมซุ่มฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี เพื่อจะลงแข่งขันในปีนี้

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

รุ่น อายุ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
Junior อายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และไม่เกิน 8 คน
Open อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และไม่เกิน 8 คน


กำหนดการแข่งขัน
การแข่งขันจัดขึ้น ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่แข่งขัน รอบการแข่งขัน รุ่น
13 ธ.ค. 51 รอบแรก Junior อายุไม่เกิน 15 ปี
Open อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
14 ธ.ค. 51
รอบชิงชนะเลิศ Junior อายุไม่เกิน 15 ปี
Open อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

** กำหนดการแข่งขันดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม **

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์ กฎ กติกา ข้อแนะนำที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด
1. การแข่งขันทั้ง 2 รุ่น รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเป็น “ ทีม “ และมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 – 8 คน
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2536
3. ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ต้องเกิดก่อนปี พ.ศ.2535
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัว
5. มีน้ำใจนักกีฬา เชื่อฟังและให้เกียรติในคำตัดสินของคณะกรรมการ

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
2. DEMO เพลงที่ใช้ในการแข่งขันความยาว 4 นาที ในรูปแบบของ DVD VCD
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาของผู้เข้าแข่งขันทุกคน
4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องเซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และต้องนำบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำ
ตัวนักเรียน นักศึกษา ตัวจริงมาแสดงเพื่อลงทะเบียนรายงานตัวในวันแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรโดยต้องแนบ
5.1 แบบฟอร์มการให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง JUNIOR 1 หรือ OPEN 2
5.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การรับสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อม Demo เพลงที่จะใช้ในการแข่งขัน ได้ 2 วิธี
1. ส่งทางไปรษณีย์
• ส่งมาที่ แผนกกิจกรรมการตลาด ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ชั้น 5 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
2. ส่งด้วยตัวเองที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ชั้น 5 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

#3 By Secon Square on 2008-09-11 13:56